STATUTE

REGULAMIN 
gospodarstwa agroturystycznego Learn&Rest Wipsowo44


Uczestnik Organizator Gość pobytu
zgadza się na przestrzeganie poniższego regulaminu, gdyż ma on służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Wipsowo 44 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę całej należności za pobyt. Dokonując tych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Wipsowo 44
3. Regulamin jest dostępny do wglądu Gospodarstwie Agroturystycznym Wipsowo 44 oraz na stronie internetowej www.wipsowo44.pl


DOBA HOTELOWA
1. Domki i pokoje wynajmowane są w systemie nie krótszym niż trzydobowym
(jeśli interesuje Cię inny system zapytaj, może uda się coś zmienić).
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00.
3. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, lub osobiście.
Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

5. Przyjazd i osobisty odbiór kluczy do godziny 21.00.
 

&3 REZERWACJA
1.Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub przez portale bookingowe. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% ceny
pobytu na konto bankowe: 73 1020 3541 0000 5702 0360 9252 , tytułem: Agroturystyka Nocleg
Na wpłatę czekamy do 2 dni roboczych od przyjęcia rezerwacji. W razie nie dokonania wpłaty w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie mamy obowiązek odmówić wydania klucza do domku lub pokoju.
3. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domku lub pokoju należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
4. Gość nie może przekazywać domku/pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
5. Osoby niezameldowane w Wipsowo44 nie mogą przebywać na terenie gospodarstwa.
6. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
7. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. W
przypadku rezygnacji Gościa z pobytu na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu.
8. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wipsowo44 . Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.


&4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze wszelkich uwag i sugestii
dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
2. Pozostanie w domku/pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 12.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie wipsowo44 pod
stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci na terenie Wipsowo44
4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia (nie
dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym piecyku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W piecu można palić tylko drewnem, a drzwiczki pieca muszą być zamknięte. Wipsowo44 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub
inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem
nieprawidłowego korzystania z pieca przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.

Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od
drewnianych ścian.
5. Każdorazowo Gość opuszczający obiekt , ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
6. Wipsowo44 wydaje jeden klucz do domku/pokoju. W przypadku
zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł. Zgubienie klucza należy natychmiast zgłosić właścicielowi.
7. W domku pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, a także smażenia ryb i suszenia grzybów. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domek pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 1000 złotych.
8. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
9. Usterki w domkach/pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
10.Staramy się, by wyposażenie naszego domku było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Od naszych Gości przy zameldowaniu pobieramy kaucję w wysokości 500 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z ich winy, lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z pieca wskazanym przez Wynajmującego i są rozliczane przy wymeldowaniu według
wyceny sporządzonej przez Wipsowo44.
12. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 05:00 rano.
13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domku/pokoju i jego wyposażeniu.
14. Obowiązuje segregacja odpadów. Odpowiednie pojemniki znajdują się w szafce pod zlewem kuchennym oraz w ogólnodostępnym miejscu składowania odpadów na zewnątrz.
15. Wszelkie problemy techniczne, związane z lokalem wynikłe w trakcie pobytu powinny być jak najszybciej zgłaszane wynajmującemu osobiście lub telefonicznie pod numer 606 28 63 93


&DODATKOWE OPŁATY
1.Węgiel drzewny do grilla - worek wg cen zakupu  
2.Zwierzęta mile widziane -nieodpłatnie
3.Wydzielone miejsce na grilla , ognisko - drewno na ognisko ok 0,25 mp – 200 zł


&5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIPSOWO44
1. Wipsowo44 nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne.
2. Wipsowo44 nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe
pozostawione w domku/pokojach lub na tarasie.
3. Przedmioty pozostawione w domkach/pokojach , po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Wipsowo44 czy poza terenem. Parking na terenie Wipsowo44 przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony.


&7 REKLAMACJE
1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi
przez Wipsowo44 należy zgłaszać możliwie bezpośrednio do nas po stwierdzeniu
podstaw do ich zgłoszenia.
2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia
sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

 

Kontakt: 606 28 63 93


ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!